For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

DI Fabric

 

Nettverk og nettverksdrift for bedrifter og næringsbygg

DI Fabric er en komplett løsning for datanettverket i din virksomhet og inkluderer både nettverksutstyr og tilhørende driftstjenester.  Løsningen gir deg et stabilt og sikkert nettverk med moderne funksjonalitet. Vi tar ansvaret for kvaliteten og drifter løsningen fra vårt driftssenter i Bergen.

 

______________________________________

 

Stabilt og sikkert datanettverk

En forutsetting for bedrifter som benytter skytjenester

Flere og flere bedrifter baserer sin IT-løsning på bruk av Skybasert programvare og skytjenester. Dette stiller følgelig nye krav til teknologien og løsningene som benyttes for å transportere data mellom bruker og skytjenestene - altså nettverket. Dersom det oppstår forsinkelser og feil i selve transporten av data så vil dette medføre stopp i arbeidet, og få konsekvenser for hele virksomheten.

 

Kort fortalt er derfor stabilitet, hastighet og funksjonalitet i nettverket viktigere nå enn før. I dette står også sikkerhet sentralt som en fundamental forutsetning for at løsningen som helhet skal fungere.

 

DI Fabric leveres til en fast pris pr. mnd.

Til en fast pris pr. mnd. får du en moderne nettverksløsning for din virksomhet. Månedsprisen inkluderer nettverksutstyr, driftstjenester, IT-sikkerhet, tilgang til support og garantier for oppetid og stabilitet. Dette er inkludert i DI Fabric:

 

 

 

_______________________________________

 

Alltid oppdatert

Løsningens teknologi er basert på sentral styring og kontroll fra våre driftssenter i kombinasjon med skybasert oppdatering av sikkerhetsprogramvare og firmware på de enkelte nettverkskomponentene. Dette legger grunnlaget for at løsningen alltid vil ha de siste sikkerhetsoppdateringene og øvrige programvareoppdateringer som er en forutsetning for å kunne fungere optimalt med klienter og datautstyr som kobles til nettet. Gjennom våre driftssystemer etterser vi at automatiske oppdateringer faktisk gjennomføres, og retter umiddelbart dersom oppdateringer feiler.

 

 

Garantert stabilitet og sikkerhet

Løsningen og tilhørende driftstjenester er basert på å levere best mulig ytelse med hensyn til nettverkets funksjonalitet, hastighet og stabilitet. En av de viktigste forutsetningene for å kunne ivareta dette er nettverkets sikkerhet. Vi setter derfor sikkerhet høyt med hensyn på valg av teknologi, funksjonalitet og tjenesteinnhold. Dette i kombinasjon med å ivareta en effektiv driftsmodell og nødvendig fleksibilitet i både driftstjenester og nettverksfunksjonalitet er gjennomgående for våre løsningsforslag.

 

 

Proaktiv feilretting

Driftskonseptet i sin helhet og herunder tjenester med monitorering, analyse og kontroll utføres for å fange opp feil og svakheter før det får konsekvenser for din virksomhet. Som din driftspartner er dette et av våre viktigste ansvarsområder, og en forutsetting for å levere deg den kvaliteten vi ønsker.

Våre datasenter er utstyrt med moderne overvåkingssystemer og det vil være dedikerte driftskonsulenter med ansvar for din løsning. Ved hjelp av gode og velprøvde systemer, dyktige teknikere og godt etablerte rutiner har vi de aller beste forutsettinger for å levere den aller beste kvalitet og stabilitet på dine nettverkstjenester.

 

Vi hjelper deg hele veien

 

 

DI Fabric er en helhetlig løsning for å levere den aller beste opplevelsen til bedriftens brukere av datanettverket. Dette stiller krav til riktig skalering av nettverksutstyr, konfigurasjon av den tekniske løsningen som helhet og den enkelte nettverkskomponent. Brukerbehov kan også variere individuelt, og det er ofte ikke tilstrekkelig å ha en «fastlåst» løsning som skal fungere like godt for alle brukere i bedriften.

Som din IT-partner vil derfor en av våre viktige oppgaver være å bistå deg i arbeidet med finne den aller beste løsningen for din virksomhet eller dine bygg. Våre sertifiserte konsulenter vil følge deg tett opp, og ha en grundig gjennomgang av dine behov for å kunne lage et best mulig forslag til teknisk løsning og driftsmodell.

Når løsningen er levert og i bruk vil de samme konsulentene som designet din løsning være der for å passe på at du får den kvaliteten du forventer både i form av funksjonalitet og servicenivå.

 

Vi bruker cookies